• chi tra

Chính sách BHYT chi trả thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới về dinh dưỡng
Th - 20:00 22/05/2022
Hiện ngân sách chưa bảo đảm để người dân được tiếp nhận các can thiệp dinh dưỡng thiết yếu, chưa có bất cứ can thiệp dinh dưỡng nào được BHYT chi trả.
--Quảng cáo---