• chỉ tiêu tín dụng

Ngân hàng Nhà nước có thể nới thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong tháng 12
Thúy Hằng - 14:42 06/12/2021
NHNN cho biết đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay là 12% và có thể nới thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong tháng 12 này.
--Quảng cáo---