• che do nghi huu truoc tuoi

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà xin nghỉ hưu trước tuổi
LỮ HỒ ​ - 20:38 20/09/2019
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà Lê Thanh Quang vừa có đơn gửi cơ quan chức năng địa phương và Trung ương xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe.
  • Chế độ với công chức nghỉ hưu trước tuổi ra sao?
    Nam Phương (t/h) - 13:00 20/06/2019
    Chính sách nghỉ hưu trước tuổi với công chức thuộc diện tinh giản biên chế được quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 113/2018/NĐ-CP.
--Quảng cáo---