• chây ỳ

Hàng loạt dự án lớn tại Hà Nội đã vi phạm còn chây ỳ thuế
Hoàng Thiên - 13:45 23/02/2022
Hà Nội đề nghị công khai hàng loạt chủ đầu tư có dự án phải nộp bổ sung do sai phạm về thực hiện nghĩa vụ tài chính vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ nhưng đến nay chưa nộp.
--Quảng cáo---