• cay xang

Điều tra cây xăng đổ... nước lã cho khách hàng
Lê Cường - 19:21 10/03/2022
Sau khi bơm xăng, xe bị chết máy, khách hàng quay lại cây xăng kiểm tra thì bất ngờ khi trong bình xăng lại là nước lã.
--Quảng cáo---