• Cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip

Thẻ căn cước công dân tích hợp thẻ xanh/thẻ vàng Covid
Vân Bùi (ghi) - 09:30 11/10/2021
Bộ Công an mới tích hợp thẻ xanh/thẻ vàng Covid vào căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Vậy những người dân chưa có thẻ căn cước gắn chip thì làm thế nào?
--Quảng cáo---