• cao toc

Phân cấp 16 dự án, dự án thành phần cao tốc cho Bộ Giao thông, UBND tỉnh
Hoàng Hà - 14:29 29/07/2022
Phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
--Quảng cáo---