• cảnh cáo ông Trần Hồng Quảng

Cảnh cáo ông Trần Hồng Quảng Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình
Hoàng Thiên - 19:40 31/03/2022
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.
--Quảng cáo---