• cang bien

Công bố danh mục 34 cảng biển Việt Nam
Thụy Bình - 14:24 15/07/2022
Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký quyết định công bố danh mục cảng biển Việt Nam gồm 34 cảng biển.
--Quảng cáo---