• can gio

Đề xuất xây dựng cảng trung chuyển container quốc tế Cần Giờ 850 triệu USD
Hữu Tôn - 09:00 25/03/2022
Dự án cảng trung chuyển container quốc tế Cần Giờ - TPHCM quy mô hơn 870 triệu USD đang được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và hãng tàu Mediterranean Shipping Company (MSC) nghiên cứu triển khai.
--Quảng cáo---