• cai tao

Quảng Nam: Đầu tư 1.850 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E
Thụy Bình - 06:43 04/07/2022
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700.
--Quảng cáo---