• cach tao ra go hoa thach

Không có gỗ hóa thạch nhân tạo
PV - 07:38 16/02/2019
Không thể tạo ra được gỗ hóa thạch nhân tạo do tính chất rất đặc biệt của nó. Gỗ hóa thạch thông thường là gỗ thông, sống ở rừng
--Quảng cáo---