• cach ly tai nha

Những quy định mới về cách ly y tế đối với F1
N.Hà - 14:54 22/02/2022
Công văn 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế đã có quy định cụ thể về cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định COVID-19, như sau:
--Quảng cáo---