• cach ly

Gần 27 tỉ đồng tiền cách ly y tế chi không phù hợp
PV - 15:47 09/06/2022
Kết quả kiểm toán, các bộ, ngành, địa phương một số đơn vị có khoản chi tại địa điểm cách ly y tế nhưng hồ sơ thanh toán không đảm bảo quy định, gần 27 tỉ đồng.
--Quảng cáo---