• cách chức đảng

Dàn lãnh đạo UBCKNN bị kỷ luật, Bộ Tài chính lên tiếng về phương án nhân sự
Hoàng Thiên - 06:30 19/05/2022
Bộ Tài chính khẳng định sẽ kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ chủ chốt đáp ứng được yêu cầu về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho UBCKNN, các Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký chứng khoán.
--Quảng cáo---