Dữ liệu y khoa

Bộ Y tế quy định thu dịch vụ xét nghiệm Covid-19 như thế nào?

  • Tác giả : An Quý
Chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19 sẽ được Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố thanh toán là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Cuối tháng 9/2021, Bộ Y tế đã có công văn số 8157/BYT- KHTC về việc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm Covid-19. 

Trong khi chờ Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn mức giá lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, các cơ sở y tế địa phương tiếp tục thực hiện mức giá và thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021, công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 7/7/2021.

xet-nghiem.jpg

Theo công văn 4356/BYT-KHTC, chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19 sẽ được Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố thanh toán theo mức giá dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Hiện nay, một số công ty trong nước đã sản xuất và được cấp số lưu hành test xét nghiệm nhanh phát hiện kháng thể và kháng nguyên virus, một số công ty cũng đã được cấp phép nhập khẩu các loại test xét nghiệm này. Mức giá của các loại test nhanh Covid-19 hiện đang rất khác nhau.

Do vậy, Bộ Y tế đề nghị trước mắt thực hiện thanh toán thực thanh, thực chi đối với các trường hợp xét nghiệm bằng test nhanh. Thời điểm áp dụng kể từ ngày 1/7/2021.

Theo công văn 5378/BYT-KHTC hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19, mức giá xét nghiệm nhanh trước ngày 1/7/2021, đối với đối tượng BHYT sẽ được thực hiện theo mức giá 238.000 đồng.

Từ ngày 1/7/2021 sẽ thực hiện thực thanh thực chi. Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm: vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công: cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng chống dịch.

Test xét nghiệm sẽ được chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm nhanh thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu.

Tuy nhiên, cho đến nay, “Thông tư hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2” do Bộ Y tế dự thảo vẫn chưa được ban hành.

An Quý