• Bộ Y tế:

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo tình trạng nhân viên y tế nghỉ hoặc bỏ việc
Thúy nga - 08:33 29/06/2022
Hàng ngàn nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc vì áp lực và lương không đủ sống. Thứ trưởng Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu báo cáo tình hình viên chức xin nghỉ việc hoặc bỏ việc.
--Quảng cáo---