• bo truong dinh tien dung

Bộ trưởng Tài chính: Chỉ 0,2% đơn vị sự nghiệp công tự chủ được
18:39 01/01/2019
Tại Hội nghị mở rộng giữa Chính phủ với các địa phương mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính - Đinh Tiến Dũng thừa nhận hiện chỉ có khoảng 0,2% đơn vị sự nghiệp công tự chủ được cả chi thường xuyên và chi đầu tư.
--Quảng cáo---