Địa ốc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Dự án quy hoạch treo quá 3 năm người dân được cải tạo, xây dựng nhà

  • Tác giả : Quang Vững
(khoahocdoisong.vn) - Sáng 9/11, trả lời các đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà thừa nhận tình trạng quy hoạch treo hiện nay và cho rằng ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi hợp pháp và đời sống của người dân.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các ảnh hưởng tiêu cực của quy hoạch treo được thể hiện chủ yếu là việc làm, sinh kế và việc xây dựng cải tạo nhà ở của người dân. Đồng thời, làm giảm hiệu quả của việc phát triển đô thị,

lãng phí tài nguyên và gây bức xúc trong nhân dân.

Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là chất lượng quy hoạch thấp, thiếu tầm nhìn, xác định một số tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch chưa chính xác, không phân lập các loại quy hoạch liên quan theo quy định, đặc biệt là quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quy hoạch chi tiết 1/500, không xác định các yếu tố điều kiện thực hiện nhất là về nguồn lực đầu tư để thực hiện đồng bộ các dự án.

Việc tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch sau khi công bố chưa được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định. Một số địa phương còn chủ quan, nóng vội trong việc mở rộng đất phát triển đô thị chưa tính toán đầy đủ, chính xác yếu tố nguồn lực phát triển nên không thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch. Năng lực một số chủ đầu tư yếu kém, không thực hiện được dự án.

Quy hoạch dự án treo ảnh hưởng tiêu cực đến người dân.

Quy hoạch dự án treo ảnh hưởng tiêu cực đến người dân.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, năm 2019, Thủ tướng ban hành chỉ thị về tăng cường chấn chỉnh hoạt động quy hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho bộ ngành, địa phương.

Quá trình sửa đổi, bổ sung một số luật cũng có quy định đảm bảo đồng bộ giữa các quy hoạch, quy định một số nội dung trình tự duyệt, lập, điều chỉnh quy hoạch, bãi bỏ một số quy hoạch không còn phù hợp... Để bảo đảm quyền lợi cho người dân ở vùng quy hoạch treo về vấn đề nhà ở, Luật nêu rõ nếu như kế hoạch sử dụng đất đã được công bố mà 3 năm sau không thực hiện thì người dân được cấp phép xây dựng có thời hạn để cải tạo, xây dựng nhà.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà thông tin, đến nay các địa phương đã rà soát lại quy hoạch, tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thu hồi dự án treo như tại TPHCM thu hồi 176 dự án treo, Đà Nẵng 201 dự án treo, Quảng Ninh rà soát hơn 1.000 quy hoạch chậm triển khai.

Đây mới là kết quả bước đầu, cần phải tiếp tục thực hiện các giải pháp căn cơ. Các địa phương phải có lộ trình cụ thể; lập kế hoạch đầu tư phải bố trí đủ nguồn lực; bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến quy hoạch, thực hiện đầy đủ lấy ý kiến người dân, chuyên gia trong quá trình lập quy hoạch, tăng cường giám sát thực hiện…

Quang Vững