• bố trí vốn cho 5 tuyến đường cao tốc

Bố trí 50% ngân sách Trung ương cho 5 tuyến đường bộ cao tốc
Hoàng Hà - 06:15 03/03/2022
Văn phòng Chính phủ vừa Thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 5 dự án đường bộ cao tốc, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.
--Quảng cáo---