Địa ốc

Bổ sung Khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2) vào quy hoạch

  • Tác giả : Bảo Anh
(khoahocdoisong.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2), tỉnh Bình Định với diện tích 100ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định được thực hiện theo các văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014; số 514/QĐ-TTg ngày 8/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

UBND tỉnh Bình Định được giao chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2) phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Khu công nghiệp Long Mỹ.

Khu công nghiệp Long Mỹ.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thành lập, mở rộng khu công nghiệp phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Bình Định thực hiện đúng mục đích sử dụng đất được chuyển đổi theo các quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống và có phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

UBND tỉnh Bình Định triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

Trước đó vào năm 2006, quy hoạch giai đoạn 2 của khu công nghiệp Long Mỹ đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2009 - 2010, do chưa thu hút được nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng có năng lực, hệ thống giao thông đối ngoại còn hạn chế nên Chính phủ đã đồng ý đưa khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2) ra khỏi danh mục quy hoạch.

Hiện khu công nghiệp Long Mỹ đã gần lấp đầy và tuyến đường 639B (nơi xây dựng khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2) đoạn từ xã Canh Vinh (huyện Vân Canh) đi xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Nên dự án khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2) tiếp tục đưa vào quy hoạch.

Bảo Anh