• bổ sung giá tính cơ sở xăng dầu

Bổ sung xăng dầu sản xuất trong nước vào công thức tính giá cơ sở xăng dầu
Hoàng Hà - 10:30 02/11/2021
Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, trong đó bổ sung Điều 38a về công thức giá cơ sở xăng dầu.
--Quảng cáo---