Trong nước

Bổ nhiệm Lãnh đạo Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Cục trưởng Cục Quản lý Dược

  • Tác giả : Thu Hương
Sáng 28/3, Bộ Y tế đã bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và bổ nhiệm lại Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

Dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Lê Đức Luận và các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, lãnh đạo các Cục/Vụ/Viện/Văn phòng và các đơn vị trong thành phần giao ban Bộ Y tế.

Theo đó, tại Quyết định số 107- QĐ/BCSĐ ngày 28/3, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế kiêm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Hà Anh Đức ảnh 1Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Hà Anh Đức

Tại Quyết định số 106- QĐ/BCSĐ ngày 28/3, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Lại Vũ Kim - chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Thư ký Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng kiêm Thư ký Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lại Vũ Kim ảnh 2Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lại Vũ Kim

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đối với ông Vũ Tuấn Cường. Theo Quyết định số 1266/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/4/2023.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đối với đồng chí Vũ Tuấn Cường. ảnh 3Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đối với đồng chí Vũ Tuấn Cường.

Được biết, trong 3 người vừa được bổ nhiệm chức vụ có ông Hà Anh Đức đã trải qua nhiều vị trí công tác ở Bộ Y tế: Thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế; Phó Chánh Văn phòng Bộ; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ.

Thu Hương