• Bộ Giao thông vận tải

Từ 15/6, tăng thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường
Thụy Bình - 14:00 01/05/2022
Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Giao thông vận tải ban hành tại Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
--Quảng cáo---