• blue origin

Trạm vũ trụ thương mại - kế hoạch đầy tham vọng của Blue Origin
Phúc Sơn - 11:00 09/11/2021
Jeff Bezos, chủ sở hữu Blue Origin, đã công bố kế hoạch phát triển một trạm vũ trụ thương mại được hình dung như một "công viên kinh doanh hỗn hợp" được xây dựng trên quỹ đạo của Trái Đất có tên Orbital Reef.
--Quảng cáo---