• Bitcoin tăng giá

Bitcoin tăng giá sau dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ?
Phong Vũ - 07:30 13/12/2021
Bitcoin mở rộng đà tăng sau khi Mỹ công bố dữ liệu giá tiêu dùng tăng, với tốc độ nhanh nhất trong gần 4 thập kỷ.
--Quảng cáo---