Thời sự

Bình Dương kiên quyết “xoá sổ” các dự án không khả thi

  • Tác giả : Chúc An
Bình Dương đang có kế hoạch thực hiện các dự án có quy mô lớn. Đồng thời tính toán điều chỉnh vốn, cắt bỏ các dự án không khả thi để dành vốn cho các công trình trọng điểm.

Ban Kinh tế-Ngân sách đã thông qua báo cáo thẩm tra 5 dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh khoá X vào ngày 25/4 vừa qua.

Theo đó, đối với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương, xác định ý nghĩa và tầm quan trọng, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 3 và cam kết bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh đủ 50% trong tổng mức đầu tư dự án thành phần trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư, tỉnh Bình Dương cam kết sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh đối với nguồn vốn tăng thêm theo đúng quy định.

Đối với dự thảo về điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thực hiện điều chỉnh bỏ dự án Vành đai 4 – TP.HCM với tổng số vốn bố trí trong kế hoạch là 30 tỷ; thay vào đó bổ sung 3 dự án gồm: đường từ Đất Cuốc (ĐH.411) đến đường ĐT.742; đường từ Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A đến Khu công nghiệp Mỹ Phước 3; đường từ cầu Thới An đến sông Sài Gòn, mỗi dự án với số vốn bố trí 10 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác triển khai thực hiện dự án giao thông kết nối vùng trùng tuyến đường Vành đai 4.​

Ngoài ra, Dự án Nâng cao năng lực kiểm định được chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang thực hiện dự án; điều chỉnh giảm vốn 6 dự án không có khả ngân giải ngân và điều chỉnh tăng vốn cho 4 dự án có khả năng giải ngân, tỷ lệ giải ngân.

Đối với dự thảo về Kế hoạch đầu tư công năm 2022, thực hiện bổ sung vốn kế hoạch năm 2022 cho 1 dự án đã được bố trí vốn với tổng số vốn bổ sung là 130 tỷ đồng; chuyển 5 dự án từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang thực hiện dự án; điều chỉnh giảm vốn 12 dự án không có khả năng giải ngân với tổng số vốn 686,816 tỷ đồng để bố trí sang 5 dự án có khả năng giải ngân.

Đối với dự thảo về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường phân khu ĐX144 điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 959,5 tỷ đồng tăng lên thành 1.040,818 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ từ 603,8 tỷ đồng lên 929,4 tỷ đồng, giảm vốn ngân sách TP. Thủ Dầu Một từ 355,7 tỷ đồng xuống còn 111,4 tỷ đồng.

Chúc An