• biển Hawai

Wendy Phạm đưa tro cốt của Phi Nhung trở lại Việt Nam trước khi rải xuống biển Hawaii
VH - 20:40 19/10/2021
"Khi còn sống, mẹ không thích ở một chỗ. Mẹ thích đi biển lắm. Vì thế, tôi sẽ đưa tro cốt của mẹ đến Hawaii, làm lễ rồi rải ở đó", Wendy Phạm, con gái cố ca sĩ Phi Nhung cho biết.
--Quảng cáo---