Vấn đề - Sự kiện

BHXH rút một lần tối đa không quá 50% thời gian đóng?

  • Tác giả : Thu Hương
Tại dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất thêm phương án giải quyết tối đa không quá 50% thời gian đóng BHXH nếu lao động rút 1 lần.

Theo bộ, thay vì nhận BHXH 1 lần, Bộ LĐ-TB-XH bổ sung quy định theo hướng khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu.

Thêm vào đó, bộ đưa ra thêm một phương án là sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm mà người lao động có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo phương án bổ sung trên, người lao động chỉ được rút tối đa không quá 50% tiền bảo hiểm xã hội một lần nếu chưa đủ tuổi hưu. Phần còn lại sẽ được bảo lưu và người lao động sẽ nhận lại khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Trong giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm có khoảng gần 750.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đặc biệt, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng từng năm. Điều này đang đặt ra thách thức đối với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến độ bao phủ đối tượng hưởng lương hưu tăng chậm.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên nhân của việc gia tăng số người rút bảo hiểm xã hội một lần là họ gặp khó khăn về tài chính, phải đối mặt với các nhu cầu tài chính trước mắt như trang trải cho gia đình, đầu tư cho con học, nợ nần, chi phí sinh hoạt sau mất việc làm…

Như vậy, với phương án được bổ sung này người lao động chỉ được rút tối đa không quá 50% tiền bảo hiểm xã hội một lần nếu chưa đủ tuổi hưu. Phần còn lại sẽ được bảo lưu và người lao động sẽ nhận lại khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Thu Hương
Từ Khoá