Vusta News

Bến Tre: Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Liên Hiệp Hội

  • Tác giả : Nguyễn Huy Phục
Ngày 14/11/2022, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đến thăm và làm việc với Đảng đoàn Liên Hiệp Hội tỉnh

Cùng tham dự buổi làm việc có Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh; Đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban tuyên giáo, Ban Dân vận và Văn phòng Tỉnh ủy; Sở KH&CN, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe đại diện Đảng đoàn Liên hiệp Hội đã báo cáo những kết quả hoạt động nổi bật của Liên hiệp Hội tỉnh trong các năm qua. Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh đã có những đề xuất kiến nghị cụ thể:

Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện để thu hút trí thức trẻ vào làm việc trong Liên hiệp Hội và các Hội thành viên; Tỉnh ủy, UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ hằng năm giao nhiệm vụ, đặt hàng tư vấn, phản biện và giám định xã hội một số chủ trương, đề án, nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND, tạo điều kiện để Liên hiệp Hội và các Hội thành viên phát huy vai trò huy động trí thức trong ngoài tỉnh tích cực tham gia hoạt động trên lĩnh vực này; Đề xuất Tỉnh ủy cho Chủ trương chức họp mặt Trí thức tiêu biểu đầu Xuân Quý Mão năm 2023; Đề xuất UBND tỉnh mời Viện Cây ăn quả miền Nam tham gia tư vấn góp ý cho việc thực hiện Đề án Cây ăn quả - hoa kiểng Chợ lách; Đề xuất UBND tỉnh nên giao một đơn vị chủ trì theo dõi hỗ trợ việc chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp, nhất là HTX nông nghiệp; Phân công một số ngành phối hợp với Liên hiệp Hội tổ chức Hội thảo về nâng cao hiểu biết và khả năng ứng dụng kinh tế tuần hoàn tại tỉnh Bến Tre (dự kiến tháng 2/2023); Cho chủ trương Liên hiệp Hội phối hợp với Sở KHCN, UBMTTQVN tỉnh cũng cố và phát triển tổ chuyên gia tư vấn, phản biện và giám định xã Hội trực thuộc tỉnh...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của tập thể và từng thành viên trong Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh đã khắc phục mọi khăn, phát huy tư tưởng tiến công, luôn đổi mới, Sáng tạo lãnh đạo Liên hiệp Hội, các hội thành viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chịnh trị được Tỉnh ủy giao. Đồng ý với các kiến nghị của Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2025, trong đó cần tập trung triển khai thực hiện tốt 18 chuyên đề cụ thể hóa thực hiện NQ Đảng bộ tỉnh và các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng góp phần với tỉnh thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Huy Phục