• bẫy thu nhập

Những thách thức trong giai đoạn phát triển kinh tế đến năm 2045 của Việt Nam
TS Đặng Thái Bình - 07:13 14/02/2021
Trong bối cạnh hội nhập quốc tế sâu, rộng, Việt Nam phải thực hiện đầy đủ và hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Một trong những thách thức đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn tới đó là nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình.
--Quảng cáo---