• BASICO

Nghị định 126 đang ép doanh nghiệp phải... chế lợi nhuận?
Tuấn Thủy - 12:13 11/01/2021
Nghị định 126 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế chính thức có hiệu lực từ ngày 5/12/2020. Cộng đồng doanh nghiệp có nhiều băn khoăn do những bất cập đến vô lý được quy định tại Điều 8 của nghị định này.
--Quảng cáo---