• bản quyền vắc xin

Tranh chấp gay gắt về bản quyền văcxin Moderna
Khánh Thủy - 07:55 11/11/2021
Công ty Moderna và Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) đang tranh chấp gay gắt về việc ai xứng đáng được ghi công vì đã phát minh ra công thức chế tạo văcxin ngừa COVID-19 đang lưu hành trên thế giới.
--Quảng cáo---