• Bạc

Giá viện phí lạc hậu không đủ giữ chân lực lượng y tế
Khánh Thủy - 15:45 11/08/2022
Giá khám bệnh tại các viện thấp so mặt bằng giá chung và không đủ giữ chân nhân lực y tế chất lượng.
--Quảng cáo---