Gia đình mới

Ba loại sóng trong động đất

Khi động đất xảy ra về cơ bản năng lượng được giải tỏa dưới ba dạng sóng là sóng dọc, sóng ngang và sóng mặt.

Hỏi: Khi động đất, các năng lượng tỏa ra dưới dạng sóng phải không, đó là những sóng gì?

Nguyễn Trần Vi (Hà Tĩnh)

/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/song-trong-dong-dat1.jpg

Ảnh minh họa.

PGS.TS Lưu Đức Hải, Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Khi động đất xảy ra về cơ bản năng lượng được giải tỏa dưới ba dạng sóng là sóng dọc, sóng ngang và sóng mặt.

Sóng dọc có khả năng lan truyền tron mọi môi trường (rắn, lỏng và khí) với tốc độ khác nhau tùy vào môi trường đó.

Sóng ngang chỉ lan truyền trong môi trường rắn nhưng với tốc độ không lớn, khoảng 3 – 4km/s, không lan truyền trong môi trường khí và lỏng.

Còn sóng mặt lan truyền với tốc độ không lớn theo các bề mặt ranh giới giữa thạch quyển và khí quyển, giữa thủy quyến và khí quyển.

PV (ghi)