• ắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải

Gần 90% xe kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát
Hồng Phong - 20:30 22/11/2021
Ngày 31/12/2021 là hạn cuối các xe ôtô khách trên 9 chỗ, xe đầu kéo, xe chở container phải hoàn thành lắp camera theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay số phương tiện chấp hành lắp camera theo quy định rất thấp.
  • Hoàn thành lắp camera trên xe kinh doanh vận tải trước ngày 1/7/2021
    Lương Thụy Bình - 05:28 14/04/2021
    Đây là yêu cầu vừa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) đưa ra để thực hiện đúng lộ trình lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ trở lên, xe vận tải hàng hóa container, xe đầu kéo.
--Quảng cáo---