• 90

Hà Nội: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu không giải ngân đạt trên 90% kế hoạch
Thụy Bình - 15:42 25/07/2022
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022.
--Quảng cáo---