• 5g

Thiết bị IoT mới truyền đồng thời tín hiệu 5G và nguồn điện
Thái Bằng - 07:15 29/06/2022
Tiềm năng của truyền điện không dây sóng milimet, một giải pháp cho Internet of Things (IoT) đã được nhà nghiên cứu từ Tokyo Tech khai thác, tạo ra một thiết bị truyền đồng thời nguồn điện và tín hiệu 5G.
--Quảng cáo---