Doanh nghiệp

5 tháng đầu năm, doanh thu của Công ty Nhiệt điện Na Dương đạt hơn 107%

  • Tác giả : PV
Những tháng đầu năm, tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Nhiệt điện Na Dương (một thành viên của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
Công ty Nhiệt điện Na Dương

Công ty Nhiệt điện Na Dương

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, tháng 5 vừa qua, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Nhiệt điện Na Dương đạt 61.117 MWh, bằng hơn 106% so với kế hoạch. Theo đó, doanh thu điện thương phẩm đạt gần 89,4 tỷ đồng với lợi nhuận dự kiến đạt hơn 13,2 tỷ đồng.

Tính chung 5 năm tháng, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Nhiệt điện Na Dương đạt 318.199MW, tương đương hoàn thành gần 50% kế hoạch năm. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận 5 tháng đầu năm của công ty lần lượt là hơn 477,8 tỷ đồng và hơn 96 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá bán điện bình quân dự kiến 5 tháng đạt 1.501,65 đồng/ kWh, bằng gần 110% so với giá kế hoạch mà công ty đã tính toán trước đó.

Năm 2023, theo kế hoạch sản xuất được Vinacomin giao, sản lượng điện sản xuất của Công ty Nhiệt điện Na Dương dự kiến đạt trên 720.000 MWh với tổng doanh thu là 877,27 tỷ đồng và lợi nhuận cao hơn năm trước.

Hiện Công ty Nhiệt điện Na Dương hiện đang vận hành 2 nhà máy nhiệt điện gồm Na Dương 1 và Na Dương 2 với tổng công suất 220MW, nhằm tận dụng được nguồn tài nguyên than có chất lượng thấp, hàm lượng lưu huỳnh cao của mỏ than Na Dương để phát điện, góp phần nâng cao công suất mỏ than Na Dương lên khoảng 1,2 triệu tấn/năm của TKV.

Việc các nhà máy đi vào hoạt động góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Lạng Sơn và khu vực trung du miền núi phía Bắc cũng như giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trong giai đoạn xây dựng, vận hành chưa kể các dịch vụ kèm theo, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tăng khoản nộp ngân sách nhà nước hàng năm cho địa phương.

Để hoàn thành kế hoạch được giao năm nay, bên cạnh việc nỗ lực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty còn chú trọng thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững.

Trong đó, các nguồn thải của Công ty đã và đang được kiểm soát, giám sát chặt chẽ hàng ngày. Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn chấp hành tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như tích cực nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hàng năm, Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV thực hiện quan trắc môi trường định kỳ (4 lần/năm) theo đúng quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Các kết quả quan trắc môi trường đất, nước mặt, nước ngầm tại khu vực sản xuất và đổ thải tro xỉ đều đảm bảo quy chuẩn môi trường. Nước thải sản xuất được đưa vào hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của Công ty. Tại đây, nước được tách dầu, phân tách huyền phù, tạp vật nhờ các thiết bị lắng, lọc cơ khí, sau đó một phần được tái sử dụng để phun dập bụi và cấp nước bổ sung sang tháp làm mát, đảm bảo không thải ra môi trường.

Nhằm giảm thiểu bụi và khí thải trong quá trình sản xuất, Công ty đã trang bị, lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện ở tổ máy, hệ thống quan trắc khí phát thải tự động cho lò hơi, với công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB) đốt than nhiệt lượng thấp, đồng thời sử dụng đá vôi đốt kèm trong lò để xử lý SO2, NOx trước khi thải ra môi trường.

Đối với chất thải nguy hại, Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV ký hợp đồng với các đơn vị đủ chức năng xử lý theo quy định. Đối với tro xỉ lò hơi sau khi đốt, Công ty đã thu gom và đem đi chôn lấp theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Công tác vận chuyển, đổ thải, lu lèn, tưới nước… tại bãi xỉ cũng được thực hiện theo đúng quy trình đã được phê duyệt, không gây ảnh hưởng đến môi trường.

PV