• 46 địa phương

Bộ Y tế đã phân bổ 300.000 liều Molnupiravir để điều trị COVID-19 cho 46 địa phương
Trọng Nhân - 13:49 18/12/2021
Theo Bộ Y tế, số thuốc Molnupiravir này được sử dụng trong Chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tại cộng đồng mà các địa phương tiếp nhận thuốc đang triển khai.
--Quảng cáo---