• 4 quận nội thành không được cách ly y tế tại nhà

--Quảng cáo---