• 128

Doanh nghiệp đang dần hồi phục nhờ Nghị quyết 128
Q.T - 14:02 01/12/2021
So với tháng 10, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 11 tăng 44,6%, vốn đăng ký tăng 38%, số lao động tăng 30,2%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 15,2%.
--Quảng cáo---