• 127

TPHCM: 4 tuyến buýt đã hoạt động trở lại
Hữu Thông - 10:52 05/10/2021
Tuyến buýt 77, 90, 127 và 128 hoạt động trở lại ở huyện Cần Giờ với tần suất hoạt động bằng 50% so với lúc bình thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách.
--Quảng cáo---