• 1000 doanh nghiep

1.000 doanh nghiệp nộp 145.934 tỷ đồng tiền thuế
Hồng Nhung - 16:30 07/12/2021
Tổng cục Thuế vừa công bố danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V1000) năm 2020.
--Quảng cáo---